zaklady karsologie a speleologie

vulkanologie, seismologie, stratifikace, orografie, karsologie , speleologie , krystalografie, Erastothenes buduje základy samostatné vědy; píše Geografika